Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą - KPP Bielsk Podlaski

Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą

Zespół dw. z Przestępczością Gospodarczą

Data publikacji 24.11.2009

Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą

 

adres do korespondencji
Zespół do Walki z Przestępczością Gospodarczą 
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 85 831-03-83   fax. 85 831-03-12
Zadania
  • rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępczości gospodarczej;
  • wprowadzanie i wdrażanie skutecznych form i metod pracy operacyjnej;
  • współdziałanie z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Białymstoku w sprawach dotyczących wspierania działań wykonawczych i realizacji zadań jednostkowych;
  • współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi na szczeblu powiatu w zakresie niezbędnym do realizacji i koordynacji przedsięwzięć ze zwalczaniem przestępczości gospodarczej;
  • prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne;
  • prowadzenie postępowań skargowych.