Wydział Ruchu Drogowego - KPP Bielsk Podlaski

Wydział Ruchu Drogowego

Wydział Ruchu Drogowego

Data publikacji 09.10.2017

Wydział Ruchu Drogowego

 

 Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego
kom. Leszek Krawiec
adres do korespondencji
Wydział Ruchu Drogowego
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 85 831-03-29  fax. 85 831-03-50
Zadania

 

 • opracowywanie bieżących oraz okresowych analiz stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach;
 • pełnienie służby na drogach;
 • wykonywanie czynności na miejscach zdarzeń drogowych;
 • realizacja pilotaży oraz zabezpieczeń imprez i uroczystości odbywających się na drogach;
 • prowadzenie działalności w zakresie inżynierii ruchu drogowego;
 • prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • współpraca ze służbami kryminalnymi w zakresie realizacji czynności procesowych oraz pozaprocesowych;
 • współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku;
 • sprawowanie merytorycznego nadzoru nad pracą innych komórek organizacyjnych Komendy w przedmiocie działalności na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi współodpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa na drogach;
 • uaktualnianie planów działania w warunkach zewnętrzego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
 • sporządzanie i uaktualniania dokumentacji związanej z przegrupowaniem wojsk własnych i sojuszniczych, w tym przemieszczaniem się kolumn wojskowych przez miasta i węzły komunikacyjne;
 • prowadzenie postępowań skargowych.