Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych - KPP Bielsk Podlaski

Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych

Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych

Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych

 

adres do korespondencji
Stanowisko ds. Prasowo Informacyjnych
KPP w Bielsku Podlaskim
17-100 Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 7 
tel. sek. 85 831-03-30 fax. 85 831-03-12

Zadania
  • wykonywanie działalności prasowo – informacyjnej;
  • realizowanie zadań z zakresu komunikacji wewnętrznej;
  • współpraca z samorządami i organizacjami pozarządowymi w zakresie promowania bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  • współdziałanie z organami administracji publicznej, szkołami, organizacjami społecznymi oraz mediami w zakresie edukacji, profilaktyki wychowawczej i prewencji kryminalnej;
  • tworzenie, współtworzenie oraz współuczestniczenie w realizacji programów prewencji kryminalnej;
  • współuczestniczenie w badaniach społecznych prowadzonych na potrzeby właściwej komendy wojewódzkiej Policji i innych jednostek organizacyjnych Policji.”