Posterunek Policji w Brańsku - KPP Bielsk Podlaski

Posterunek Policji w Brańsku

Posterunek Policji w Brańsku

Data publikacji 24.11.2009

Posterunek Policji w Brańsku

 

Kierownik Posterunku
asp. szt. Adam Gawryluk

adres do korespondencji
Posterunek Policji w Brańsku
17-120 Brańsk
ul. Rynek 17 


tel. 85 670-41-20

fax. 85 670-41-21

 

 

 

Zadania

 

 

  • organizowanie służby patrolowej w rejonach i miejscach zagrożonych, rejonach służbowych dzielnicowych;
  • prowadzenie rozpoznania osobowego, terenowego i posesyjnego;
  • prowadzenie postępowań w sprawach o wykroczenia;
  • organizowanie przedsięwzięć i współdziałania z instytucjami, organizacjami i innymi podmiotami pozapolicyjnymi na rzecz zapobiegania zjawiskom patologicznym;
  • rozpoznawanie zagrożeń przestępczością oraz wykonywanie czynności operacyjno – rozpoznawczych i dochodzeniowo – śledczych w celu ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
  • prowadzenie postępowań przygotowawczych;
  • prowadzenie postępowań skargowych;
  • współdziałanie z Wydziałem Prewencji, Kryminalnym, Ruchu Drogowego oraz pozostałymi komórkami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim.