WIĘCEJ PATROLI PIESZYCH I ROWEROWYCH NA ULICACH MIASTA - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WIĘCEJ PATROLI PIESZYCH I ROWEROWYCH NA ULICACH MIASTA

Data publikacji 08.07.2020

Na ulicach Bielska Podlaskiego pojawi się więcej policyjnych patroli pieszych i rowerowych. Dzisiaj zostało podpisane w tej sprawie Porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Bielsku Podlaskim a Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski. Umundurowane patrole monitorować będą miejsca o największym zagrożeniu przestępczością i zdarzeń najbardziej uciążliwych społecznie.

Dzisiaj podpisane zostało Porozumienie pomiędzy Komendantem Powiatowym Policji w Bielsku Podlaskim inspektorem Wojciechem Macutkiewiczem oraz Burmistrzem Miasta Bielsk Podlaski Jarosławem  Borowskim, w sprawie dodatkowych patroli pieszych i rowerowych. Idea dofinansowanych przez samorząd ponadnormatywnych patroli policyjnych, realizowana jest w naszym mieście z powodzeniem już od 2009 roku.

Umundurowani policjanci w pieszych i rowerowych patrolach będą wszędzie tam, gdzie w większym stopniu dochodzi do naruszeń porządku. Patrole pojawią się nie tylko na głównych ulicach miasta, ale w szczególności w miejscach trudno dostępnych dla policyjnych radiowozów, jak rejony blokowisk, klatki schodowe czy zaułki w okolicach punktów sprzedaży alkoholu. Pod szczególnym nadzorem mundurowych będzie również targowica miejska.

Policjanci pełniący służbę pieszo i na rowerach, reagują na zachowania najbardziej dokuczliwe społecznie, jak np. wybryki chuligańskie, przypadki spożywania alkoholu w miejscach zabronionych czy zakłócenie porządku publicznego. Tak pełnione służby mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Mundurowi reagują na wszelkie sygnały mieszkańców, dotyczące miejsc najbardziej zagrożonych. Sygnały takie można zgłaszać do dzielnicowego z danego rejonu służbowego oraz za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.