POLICJA WŁĄCZYŁA SIĘ W OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA WŁĄCZYŁA SIĘ W OBCHODY DNIA BEZPIECZNEGO INTERNETU

Data publikacji 12.02.2020

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim włączyli się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”. Do współpracy i udziału w spotkaniach zaproszono przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wczoraj obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku przewodnie hasło akcji brzmiało  Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem”. Celem działań było zwrócenie uwagi na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Jak co roku przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim włączyli się w obchody DBI. Do współpracy zaproszono przedstawicieli Urzędu Komunikacji Społecznej Departament w Białymstoku. Wczoraj odbyły się spotkania z uczniami oraz kadrą pedagogiczną w Szkole Podstawowej w Boćkach. Pracownicy i funkcjonariusze bielskiej Policji oraz przedstawiciele UKE omówili niebezpieczeństwa, na jakie użytkownicy są narażeni korzystając z czatów, komunikatorów i portali społecznościowych, omówili zagadnienia związane z przestępczością w Internecie, zwracając uwagę na cyberprzemoc rówieśniczą. Szczególny nacisk podczas pogadanki zwrócono na rozważne umieszczanie zdjęć na portalach społecznościowych i konieczność ograniczonego zaufania do obcych osób. Słuchacze dowiedzieli się również, jak sobie radzić z taką sytuacją oraz jak ważne jest poszanowanie praw innych internautów. Funkcjonariusze przypomnieli uczniom przepisy dotyczące odpowiedzialności prawnej za postępowanie niezgodne z przepisami, także dotyczącymi cyberprzemocy. 

 

  • Spotkanie przedstawicieli Policji z uczniami w Szkole Podstawowej w Boćkach.
  • Spotkanie przedstawicieli policji z uczniami
  • Spotkanie z ucznuiami