SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ DOTYCZĄCE ZWALCZANIA MOWY NIENAWIŚCI - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ DOTYCZĄCE ZWALCZANIA MOWY NIENAWIŚCI

Data publikacji 07.11.2019

Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim spotkał się z uczniami Liceum Ogólnokształcącego nr 2. Tematem spotkania było przeciwdziałania dyskryminacji i zwalczania przestępczości z nienawiści. Policjant, wspólnie z młodymi ludźmi, omówił pojawiające się w przestrzeni publicznej negatywne zjawiska związane z brakiem tolerancji dla wielokulturowości.

Funkcjonariusz z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odwiedził dzisiaj młodzież klas II w Liceum Ogólnokształcącym nr 2. Spotkanie dotyczyło problematyki bezpieczeństwa osób wywodzących się z mniejszości religijnych, narodowych czy etnicznych oraz zapobiegania przejawów dyskryminacji w stosunku do tych grup. Głównym celem spotkania była edukacja antydyskryminacyjna jak i usuwanie mowy nienawiści z zachowań młodych ludzi. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega i z czego wynika szeroko rozumiana „mowa nienawiści”. Słuchacze zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami tego zjawiska: „nietolerancja”, „stereotypy” „uprzedzenia” czy „dyskryminacja”. Młodzież poznała również formy wypowiedzi, które szerzą nienawiść rasową, ksenofobię oraz inne przejawy nienawiści, w szczególności graffiti, ubiór i akcesoria czy symbole. Prowadzący spotkanie uświadamiali słuchaczom konsekwencje myślenia i zachowania wynikającego z nietolerancji, które często prowadzi do zbiorowej agresji.