O ZAWODZIE POLICJANTA I MEDIACJACH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

O ZAWODZIE POLICJANTA I MEDIACJACH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

Data publikacji 17.10.2019

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim spotkali się z uczniami w Zespole Szkół im. Józefa Klemensa Piłsudskiego. Mundurowi i pracownicy Zespołu kadr i szkolenia przygotowali stoisko informacyjne dotyczące promocji zawodu policjanta oraz udzielali zainteresowanym informacji na temat procesu rekrutacji do służby w Policji. Z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji, uczniom przybliżono tematykę ugodowego rozwiązywania sporów.

Policjanci i pracownicy Zespołu Kadr i Szkolenia z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim systematycznie spotykają się z uczniami bielskich szkół, aby przybliżyć im specyfikę policyjnego zawodu. Dzisiaj przedstawiciele Policji odwiedzili Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Klemensa Piłsudskiego. W przygotowanym punkcie informacyjnym przedstawiciele bielskiej Policji udzielali wszystkim zainteresowanym uczniom informacji na temat służby w Policji, a szczególnie na temat przebiegu procesu rekrutacji. Mundurowi omówili także strukturę organizacyjną bielskiej jednostki oraz główne zagadnienia, jakimi zajmują się poszczególne policyjne wydziały. Z okazji przypadającego dzisiaj Międzynarodowego Dnia Mediacji, mundurowi omówili również zasady mediacji czyli ugodowej formy rozwiązywania sporów i konfliktów. Osobom zainteresowanym wręczono również ulotki tematyczne przybliżające poruszane zagadnienia.

 

  • Uczniowie spotkali się z przedstawicielami policji
  • Uczniowie spotkali się z przedstawicielami policji
  • Promocja zawodu policjanta w ZS nr 1
  • Uczniowie spotkali się z przedstawicielami policji
  • Promocja zawodu policjanta w ZS nr 1
  • Uczniowie spotkali się z przedstawicielami policji