Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICYJNE PATROLE ROWEROWE CZUWAJĄ NAD BEZPIECZEŃSTWEM MIESZKAŃCÓW

Data publikacji 18.07.2019

Funkcjonariusze pełniący służbę na rowerach patrolują miejsca, do których dojazd samochodem jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. W ten sposób policjanci czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców. W trakcie służby funkcjonariusze zwracają uwagę w szczególności na wykroczenia społecznie uciążliwe, reagują na wszelkie przejawy łamania prawa.

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, pełniąc służbę w patrolach rowerowych, w szczególności odwiedzają miejsca trudno dostępne dla patroli zmotoryzowanych, między innymi parki, rejony blokowisk na miejskich osiedlach mieszkaniowych, place zabaw, a także ścieżki rowerowe. Do podstawowych zadań policjantów w patrolach rowerowych należy zapobieganie wszelkiego rodzaju naruszeniom ładu i porządku publicznego, zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom, ujawnianie przestępstw i wykroczeń, zatrzymywanie sprawców na gorącym uczynku bądź w pościgu. W trakcie służby policjanci zwracają szczególną uwagę na wykroczenia społecznie uciążliwe, np. spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych. Taka forma pełnienia służby jest doskonałym uzupełnieniem patroli pieszych oraz zmotoryzowanych.

  • Policjanci z patrolu rowerowego patrolują park miejski.
  • Policjanci w patrolu rowerowym patrolują park miejski.
  • Policjanci z patrolu rowerowego podczas legitymowania osób.