Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POSTERUNKOWY TOMASZ JAKIMIUK OTRZYMAŁ ODZNAKĘ HONOROWY DAWCA KRWI - ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU

Data publikacji 25.03.2019

W miniony piątek policjant Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim otrzymał odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. W ten sposób posterunkowy Tomasz Jakimiuk został wyróżniony w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

W miniony piątek w  budynku Terenowego Oddziału Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bielsku Podlaskim posterunkowy Tomasz Jakimiuk z Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim otrzymał odznakę Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu. Funkcjonariusz był jednym z 22 osób, które zostały zaszczytnie odznaczone przez Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  w Białymstoku. W  uroczystej chwili funkcjonariuszowi towarzyszyli najbliżsi. Ten młody policjant łącznie do tej pory oddał ponad 25 litrów krwi, co z pewnością pozwoliło uratować niejedno ludzkie życie.  

Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Jest to forma uznania wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

W Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim w roku ubiegłym aż dwunastu mundurowych oddało swoją krew, aby ratować życie innych. W tej grupie są mundurowi regularnie od wielu lat oddający krew. Troje z nich, w tym policjantka, również może poszczycić się otrzymanymi wcześniej odznaczeniami. Policjanci wiedzą, jak ważna jest krew dla ratowania ludzkiego życia, dlatego chętnie odpowiadają na akcje dotyczące dzielenia się tym życiodajnym płynem. Każdorazowo też biorą udział w ogólnopolskich zbiórkach krwi jak np. „SpoKREWnieni służbą”, objętych honorowym patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, czy też doraźnie organizowanych akcjach. Policyjni krwiodawcy zgodnie podkreślają, że jest to także kolejna forma służby na rzecz społeczeństwa.