Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICYJNE DZIAŁANIA „PRĘDKOŚĆ” NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

Data publikacji 15.02.2019

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim prowadzą działania pod nazwą „Prędkość”. Kierowcy powinni spodziewać się wzmożonych statycznych punktów kontrolnych jak i dynamicznych pomiarów. Policjanci m.in. sprawdzają, czy kierujący stosują się do ograniczeń prędkości, czy są trzeźwi, czy stosują pasy bezpieczeństwa i urządzenia do bezpiecznego przewożenia dzieci.

Głównym celem prowadzonych przez policjantów działań jest zapobieganie wypadkom drogowym przez egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości i innych przepisów ruchu drogowego. W trakcie akcji policjanci w szczególności wyczuleni są na te kategorie wykroczeń i przestępstw drogowych, które są głównymi przyczynami wypadków. Nadmierna prędkość, kierowanie pod wpływem alkoholu, nieprawidłowo wykonywane manewry – to najpoważniejsze "przewinienia" kierowców. Ponadto mundurowi kontrolują również stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia dzieci w pojazdach.

Podczas działań policjanci przypominają, jak ważna jest jazda z tzw. „prędkością bezpieczną” – czyli taką, przy której kierujący zachowuje możliwość pełnego panowania nad pojazdem. Pamiętajmy, że w ruchu drogowym sytuacja często bywa dynamiczna i mogą wystąpić okoliczności, w których zmuszeni będziemy do natychmiastowej reakcji. Wówczas nadmierna prędkość staje się czynnikiem, który powoduje, że tracimy kontrolę nad pojazdem, co z kolei może doprowadzić do tragicznych w skutkach zdarzeń drogowych.

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących policjanci apelują o rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym dopuszczalnych limitów prędkości. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dbajmy o bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego.