POLICJA W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH

Data publikacji 06.02.2019

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu podczas trwania imprez masowych. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli gmin, Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Wczoraj w budynku Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa podczas imprez masowych. Na spotkanie Komendant Powiatowy Policji inspektor Maciej Wesołowski zaprosił przedstawicieli poszczególnych gmin z powiatu bielskiego, którzy zajmują się organizacją takich inicjatyw. Nie zabrakło również przedstawicieli Straży Pożarnej oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim. Prowadzący spotkanie przedstawiciele Policji przypomnieli najistotniejsze zagadnienia z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Podkreślono również ważną rolę współpracy wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie trwania takich imprez. Podczas prowadzonej dyskusji omówione zostały zasady współpracy w przygotowywaniu zabezpieczenia imprez oraz organizacji wspólnych działań w celu nie dopuszczenia do zakłóceń bezpieczeństwa i porządku publicznego.