UWAGA NA FAJERWERKI – POLICJA RADZI - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

UWAGA NA FAJERWERKI – POLICJA RADZI

Data publikacji 28.12.2018

Policja radzi, jak bezpiecznie obchodzić się ze sztucznymi ogniami, fajerwerkami i petardami oraz przestrzega przed sankcjami jakie grożą tym wszystkim, którzy łamią prawo w tym zakresie.

Sylwestrowa noc każdemu kojarzy się z hukiem wystrzałów różnego rodzaju materiałów pirotechnicznych. Zbliżający się okres sylwestrowo-noworoczny powoduje zwiększone zainteresowanie dostępnymi w handlu fajerwerkami. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim kontrolują punkty sprzedaży wyrobów pirotechnicznych. W ramach tych działań mundurowi sprawdzali przede wszystkim posiadane przez sprzedających wymagane pozwolenia, odpowiednie zabezpieczenie na stoiskach sprzedawanego towaru. Funkcjonariusze przypominali również handlującym petardami o zakazie sprzedaży takich materiałów osobom niepełnoletnim. Kontroli poddane zostały punkty sprzedaży wyrobów pirotechnicznych we wszystkich marketach i sklepach oraz na targowiskach w powiecie bielskim.

Aby zbliżająca się zabawa sylwestrowa minęła bez tragicznych zdarzeń, należy pamiętać, że z petardami trzeba obchodzić się ostrożnie i z rozwagą.

Policja radzi, jak bezpiecznie obchodzić się ze sztucznymi ogniami, fajerwerkami i petardami oraz przestrzega przed sankcjami jakie grożą tym wszystkim, którzy łamią prawo w tym zakresie.

Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. Przedwczesne próby pirotechniczne i odpalanie resztek są niedozwolone prawem. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz, prezydent miasta.

Pamiętajmy:

·  Ograniczenia w używaniu fajerwerków wprowadzają zarówno przepisy kodeksu wykroczeń, jak i przepisy prawa miejscowego.

·  Sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2;

·  Informujmy policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków;

·   Pod żadnym pozorem fajerwerków nie powinny odpalać dzieci, które muszą być pod stałą opieką osób dorosłych;

·   Kupujmy fajerwerki u sprawdzonych, rzetelnych sprzedawców i stosujmy się do instrukcji zamieszczonych na opakowaniach fajerwerków;

Przed zakupem materiałów pirotechnicznych należy sprawdzić, czy:

· Obudowa nie posiada żadnych wad mechanicznych: pęknięć, przerwań, wgnieceń czy wybrzuszeń;

·  Elementy składowe są dobrze ze sobą połączone i nie przesuwają się;

·  Podana jest nazwa producenta wraz z danymi adresowymi;

·  Wyrób, który jest przeznaczony do pionowego ustawienia na podłożu lub wkopania w ziemię, jest wyposażony w oprzyrządowanie, pozwalające na właściwe ustawienie w sposób wykluczający przewrócenie lub przechylenie się w trakcie działania;

·  Petarda przeznaczona do trzymania w dłoni posiada uchwyt zapewniający bezpieczne utrzymanie podczas palenia (nigdy nie próbujmy odpalać z dłoni nieprzeznaczonych do tego środków pirotechnicznych!);

·  Dołączona jest instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca co najmniej: informację dotyczącą sposobu odpalenia oraz ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa podczas użytkowania;

Podczas używania wyrobów pirotechnicznych pamiętajmy:

·  Wyroby pirotechniczne i ich odpalanie to niebezpieczna zabawa, dlatego wolno je odpalać wyłącznie pod nadzorem dorosłych;

·  Należy czytać instrukcje, bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta i zwrócić uwagę na ostrzeżenia. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała, np. utratę wzroku, palców lub całej ręki;

· Korzystając z fajerwerków należy wybrać miejsce, w którym nie zrobimy nikomu krzywdy i  niczego nie zniszczymy. Sprawdźmy, czy na drodze ładunku nie znajdują się drzewa lub linie energetyczne. W pomieszczeniach zamkniętych oraz w pobliżu obiektów mogących być narażonych na pożar nie wolno używać wyrobów pirotechnicznych;

·  Zachowajmy bezpieczną odległość – jest ona podana w instrukcji obsługi. Nigdy nie pochylajmy się nad ładunkiem - stańmy z boku i trzymajmy źródło ognia w wyciągniętej ręce;

·  W stanie nietrzeźwym oraz w okolicznościach mogących narazić innych na niebezpieczeństwo nie odpalajmy petard;

·  Jeśli po odpaleniu fajerwerku lub wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodował, nie podchodźmy, aby sprawdzić, co się stało;

·  Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy wiec, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów;

·  Gdy doszło do wypadku, wezwijmy służby ratownicze: straż pożarną, pogotowie.

Petardy, rakiety, pochodnie, rzymskie ognie są nieodłącznymi elementami sylwestrowej zabawy. Pamiętajmy aby kupować je w sposób przemyślany, zgodnie z zasadami zdrowego rozsądku! ZADBAJMY WSPÓLNIE O TO, ABY KONIEC STAREGO ROKU I POCZĄTEK NOWEGO ROKU BYŁ DLA NAS WSZYSTKICH MIŁY I BEZPIECZNY.

Policjanci przypominają, że sprzedawanie fajerwerków osobom do 18 roku życia jest przestępstwem zagrożonym karą nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Ponadto prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, z wyjątkiem  następujących dni: 31 grudnia oraz 1, 13 i 14 stycznia. W przypadku naruszenia tego zakazu mandat karny może wynieść nawet 500 zł.