Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DEBATA SPOŁECZNA „POROZMAWIAJMY O BEZPIECZEŃSTWIE – MOŻESZ MIEĆ NA NIE WPŁYW!”

Data publikacji 04.12.2018

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” - to tytuł cyklu debat, które są organizowane przez jednostki Policji w ramach zacieśniania współpracy ze społecznością lokalną. Wczoraj, takie spotkanie z inicjatywy bielskiej Policji, odbyło się w Urzędzie Gminy w Bielsku Podlaskim.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim  przeprowadzili wczoraj debatę społeczną pod hasłem: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie, które dotyczyło bezpieczeństwa na terenie gminy bielskiej, odbyło się w Urzędzie Gminy w Bielsku Podlaskim. W debacie wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, radni, funkcjonariusze służb mundurowych oraz mieszkańcy. Przedstawiciele Policji zaprezentowali Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i omówili zasady jej funkcjonowania oraz efekty, jakie udało się osiągnąć przy jej pomocy. W dalszej części debaty zostały przedstawione sylwetki dzielnicowych oraz realizowane przez nich plany priorytetowe. Omówiono zadania zawarte w programie „Dzielnicowy bliżej nas”, a także funkcjonowanie mobilnej aplikacji „Moja komenda”. Następnie przekazano informacje na temat szeroko rozumianej działalności profilaktycznej prowadzonej przez funkcjonariuszy, które  w realny sposób przyczyniają się do zmniejszenia zjawisk społecznie niepożądanych. Przedstawiono również specyfikę pracy policjantów ora zasady rekrutacji kandydatów. Na koniec spotkania odbyła się dyskusja, w której uczestnicy zgłaszali swoje propozycje oraz podsumowywali dotychczasową współpracę dla bezpieczeństwa. Uczestnicy spotkania uzupełnili także ankietę ewaluacyjną dotyczącą spotkania oraz oceny pracy policjantów.