FUNKCJONARIUSZE W HOŁDZIE POMORDOWANYM POLICJANTOM - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

FUNKCJONARIUSZE W HOŁDZIE POMORDOWANYM POLICJANTOM

Data publikacji 24.10.2018

Znicze zapalane przy okazji świąt państwowych, renowacje kwater dotkniętych upływem czasu oraz opieka nad miejscem pochówku funkcjonariuszy. Tak przedstawiciele bielskiej policji, przy współpracy z Fundacją Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej, oddają hołd zasłużonym funkcjonariuszom okresu międzywojennego. Starania mają też na celu zachowanie w pamięci mieszkańców trwałego śladu historii lokalnej Policji Państwowej.

Kwatera poległych i zmarłych policjantów została założona w kwietniu 1922 roku. Pierwszymi pochowanymi w niej byli dwaj policjanci, zabici przez dywersyjną bojówkę podczas napadu na miasteczko Kleszczele. W miejscu tym pochowani są również policjanci (w tym ówczesny komendant policji państwowej w Bielsku Podlaskim), którzy polegli w noc sylwestrową z 1922 na 1923 roku w wyniku buntu więźniów w bielskim więzieniu. W kwaterze tej do września 1939 roku byli chowani policjanci zabici podczas wykonywania służbowych obowiązków. 

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim pamiętają o poległych policjantach i dbają o porządek w miejscach ich spoczynku. W roku 2011 zdewastowane i popadające w niepamięć Kwatery poległych policjantów, zostały odrestaurowane. Było to możliwe dzięki współpracy Policji z przedstawicielami Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej oraz ich finansowemu wsparciu. W najbliższych dniach Kwatery zyskają nowe tablice upamiętniające poległych funkcjonariuszy. Każdego roku przy okazji świąt państwowych i uroczystości zapalane są znicze pamięci przy tablicach upamiętniających poległych funkcjonariuszy. O bohaterach pamiętamy również w okresie Święta Zmarłych. Mundurowi oddają w ten sposób hołd lokalnym bohaterom.

Starania mundurowych i lokalnych społeczników pozwalają przywrócić pamięć o funkcjonariuszach Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Bielsku Podlaskim, którzy oddali życie wypełniając policyjną przysięgę.