Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA WŁĄCZYŁA SIĘ W OBCHODY EUROPEJSKIEGO DNIA WALKI Z HANDLEM LUDŹMI

Data publikacji 19.10.2018

Czasy niewolnictwa czy transport niewolników do przymusowej pracy powinny być postrzegane, jako zjawisko z przeszłości i nie dotyczyć współczesnej cywilizacji. Rzeczywistość jest jednak inna. Proceder nadal istnieje, zmienił jedynie swoje oblicze. Procesy globalizacyjne, otwarcie granic, nasilenie się różnic społecznych w obrębie danego państwa bądź regionu sprawiają, że handel ludźmi w obecnych warunkach rynkowych staje się na nowo zajęciem wyjątkowo lukratywnym. 18 października obchodzony był Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Bielska Policja, jak co roku, włączyła się w obchody tego dnia.

Zjawisko handlu ludźmi jest coraz powszechniejszym zagrożeniem we współczesnym świecie. Wiąże się to z trudną sytuacją na rynku pracy oraz chęcią znalezienia źródła zarobkowania za granicą. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim włączyli się aktywnie w realizację zadań związanych z Europejskim Dniem Walki z Handlem ludźmi. Wczoraj odbyły się spotkania z uczniami szkół średnich prowadzone przez profilaktyków policyjnych przy współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Czeremsze. Głównym celem pogadanek było  uświadomienie młodym ludziom zagrożeń płynących z nieodpowiedzialnego poszukiwania pracy. Omówiono pojęcia związane z handlem ludźmi oraz rodzaje pracy do jakiej są przymuszane ofiary. Słuchaczy zapoznano również z metodami działania sprawców i werbowania ofiar. Prowadzący spotkanie uświadomili słuchaczom, jakie są zagrożenia związane z podejmowaniem przypadkowej pracy za granicą oraz w jaki sposób takich zagrożeń uniknąć. Podczas prelekcji mundurowi przestrzegali słuchaczy, że nie wszystkie oferty pracy są uczciwe i trzeba zachować czujność oraz sprawdzać ich autentyczność.

Przedstawiciele Policji, odwiedzając szkoły, omawiali również zagadnienie mediacji jako ugodowej formy rozwiązywania konfliktów. Tematyka mediacji poruszana była  przez przedstawicieli Policji z uwagi na trwający od poniedziałku tydzień mediacji.