Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DZIELNICOWI DZIAŁAJĄ NA RZECZ POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W BIELSKU PODLASKIM

Data publikacji 17.08.2018

Dzięki zgłoszeniom na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz opracowanym Planom Działań Priorytetowych bielscy dzielnicowi eliminują najbardziej uciążliwe zagrożenia na terenie miasta.

Jedną z korzyści wynikającej z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa jest możliwość reagowania na zdarzenia i problemy zgłaszane przez mieszkańców, które negatywnie wpływają na poziom bezpieczeństwa. Policjanci reagują na każde zgłoszenie, które natychmiast wnikliwie weryfikują. Na podstawie napływających sygnałów, bielscy dzielnicowi opracowali Plany Działań Priorytetowych w swoich rejonach służbowych. Działania mundurowych mają na celu między innymi zwiększenie współpracy policjantów z mieszkańcami i poprawę bezpieczeństwa. Wśród zadań priorytetowych policjantów z bielskiej komendy znalazło się między innymi zapobieganie spożywania alkoholu, zaśmiecania czy dewastacji mienia w rejonie budynku bursy szkolnej przy ulicy Mickiewicza oraz sklepów w jej pobliżu. W tym rejonie dzielnicowi kładą szczególny nacisk na eliminowanie zdarzeń szczególnie uciążliwych mieszkańcom. Większa ilość i częstotliwość sprawdzeń oraz współpraca z wieloma instytucjami doprowadziły do zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w rejonie bursy szkolnej.