„Mam wybór … wybieram rozsądek” z bielską Policją - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Mam wybór … wybieram rozsądek” z bielską Policją

Data publikacji 17.04.2018

Przedstawiciele bielskiej Policji, w ramach programu profilaktycznego „Mam wybór… wybieram rozsądek”, spotkali się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5. Głównym tematem zajęć były kwestie prawne wynikające z przepisów dotyczących osób nieletnich.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim, przeprowadzili kolejne spotkania w ramach programu „Mam wybór… wybieram rozsądek”. Tym razem odwiedzili uczniów w Szkole Podstawowej nr 5. Z młodymi ludźmi m.in. omówione zostały kwestie prawne wynikające z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Uczniowie zapoznani zostali z podstawową terminologią dotyczącą odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym z pojęciem „nieletniego” oraz „małoletniego”, a także z definicją demoralizacji i jej przejawami. Prelegenci przedstawiali sposoby spędzania wolnego czasu bez narażania się na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Podczas spotkania poruszono również zagrożenia wynikające z kontaktu młodych ludzi z substancjami psychoaktywnymi, w szczególności alkoholem czy dopalaczami. Przedstawione zostały także konsekwencje zdrowotne i prawne zażywania takich środków. Młodzi ludzie dowiedzieli się, gdzie należy szukać pomocy i kto może jej udzielić.