„Bezpieczna droga do szkoły” z bielską Policją - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Bezpieczna droga do szkoły” z bielską Policją

Data publikacji 13.09.2017

Bielscy policjanci rozpoczęli działania prewencyjne pod nazwą "Bezpieczna droga do szkoły". Dzisiaj odwiedzili najmłodszych uczniów w Szkole Podstawowej nr 3. Działania prowadzone są w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok”.

Wraz z początkiem roku szkolnego bielscy policjanci rozpoczęli realizację programu "Bezpieczna droga do szkoły". Mundurowi oraz pracownicy cywilni zajmujący się profilaktyką spotykają się z najmłodszymi uczniami szkół podstawowych na terenie całego powiatu. Dzisiaj przeprowadzili spotkania w klasach II Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku Podlaskim. Podczas spotkania z uczniami prowadzący omówili podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz radzili jak unikać innych niebezpieczeństw, na które narażeni są uczniowie pokonujący codzienną drogę do szkoły i domu. Szczególną uwagę zwrócono również na znaki drogowe, które najczęściej widzimy w pobliżu przejść dla pieszych oraz przy ulicy. Policjanci przypomnieli również dzieciom numery telefonów alarmowych oraz ćwiczyli z nimi sytuację zgłoszenia informacji o zdarzeniu. Poruszono również temat zabezpieczenia własnego mienia oraz zasad bezpiecznego zachowania w kontakcie z osobą obcą. W celu utrwalenia wiadomości dzieci rozwiązały krzyżówkę profilaktyczną. Przekazane informacje i prowadzony program są elementem ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo…przez cały rok szkolny” adresowanej do uczniów szkół podstawowych. Akcja prowadzona jest pod honorowym patronatem Mariusza Błaszczaka Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W celu propagowania prowadzonej akcji w szkołach podstawowych przedstawiciele Policji umieszczają „Kalendarze Profilaktyczne” w miejscach widocznych i dostępnych uczniom. Podczas spotkań z najmłodszymi dziećmi rozdawane będą także elementy odblaskowe.