Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci informują mieszkańców o „Mapie zagrożeń bezpieczeństwa”

Data publikacji 08.07.2016

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim prowadzą akcję informacyjną, w trakcie której osoby zainteresowane mogą zapoznać się z możliwościami i zasadami korzystania z "Mapy zagrożeń bezpieczeństwa". Mobilne punkty organizowane na terenie całego powiatu mają na celu dotarcie do jak największej liczby odbiorców oraz rozpowszechnienie platformy.

Akcja informacyjno-instruktażowa prowadzona przez policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim ma na celu ułatwienie korzystania z „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Takie mobilne punkty organizowane są na terenie miasta Bielsk Podlaski oraz na terenie gminy i miasta Brańsk. Wczoraj policjanci rozmawiali z bielszczanami w punkcie informacyjnym zlokalizowanym na Placu Ratuszowym. Obecni na miejscu dzielnicowi, oprócz wskazówek dotyczących posługiwania się „Mapą zagrożeń bezpieczeństwa”, rozmawiali też z mieszkańcami o bezpieczeństwie. Z bielskimi funkcjonariuszami współdziałają  przedstawiciele KRUS w Bielsku Podlaskim, którzy przypominają osobm odwiedzającym punkty mobilne o zagrożeniach podczas prac gospodarskich czy polowych.

Informacje zawarte w „Mapie…”  opierają się o sygnały społeczne pozyskane od obywateli z wykorzystaniem platformy internetowej. Każdy po kliknięciu linku zamieszczonego na stronach internetowych Policji w całym kraju otworzy „Mapę…” i w sposób interaktywny będzie mógł zamieścić w niej informację o dostrzeżonym zagrożeniu. Dalszym etapem będzie zweryfikowanie informacji przez Policję, a po jej potwierdzeniu podjęcie działań zmierzających do zminimalizowania niepożądanego zjawiska.

Dotychczasowa analiza informacji zawartych w „Mapie…” wskazuje na duże zainteresowanie bielszczan tym narzędziem. Zagrożenia wprowadzane najczęściej przez mieszkańców dotyczą spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, w szczególności przy ulicy Ogrodowej i Północnej oraz zagrożeń drogowych takich jak nieprawidłowe parkowanie w okolicach targowicy miejskiej i centrum oraz przekraczanie dozwolonej prędkości np. na ulicy Studziwodzkiej i Dubiażyńskiej. Jednak pojawiają się również informacje dotyczące takich zagrożeń jak używanie środków odurzających czy rajdy samochodowe.

Policjanci dziękują mieszkańcom za korzystanie z „Mapy zagrożeń” i wprowadzanie tam swoich spostrzeżeń. Zachęcamy do dalszego korzystania z tej platformy internetowej oraz do odwiedzenia naszych punktów informacyjnych organizowanych w najbliższych dniach.

Punkty informacyjne w Bielsku Podlaskim:

- 08.07.2016r. piątek w godzinach od 11:00 do 14:00, miejsce: teren przy Urzędzie Miejskim, ul. Kopernika 1 w Bielsku Podlaskim

- 10.07.2016r.  niedziela w godzinach od 14:00 do 18:00, miejsce: Plac przy Dworku Smulskich ulica Hołowieska w Bielsku Podlaskim

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia punktów informacyjnych!