„Nie ufaj bezGRANICznie" - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Nie ufaj bezGRANICznie"

Data publikacji 08.06.2016

"Nie ufaj bezGRANICznie" to akcja, której celem jest zminimalizowanie zjawiska handlu ludźmi. Bielska Policja w ramach programu spotkała się z osobami bezrobotnymi w Urzędzie Pracy.

Pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim zajmujący się prewencją kryminalną realizują działania w ramach kampanii profilaktycznej „Nie ufaj bezGRANICznie”.  Głównym celem inicjatywy jest zminimalizowanie zjawiska handlu ludźmi oraz uświadomienie społeczeństwu, w jaki sposób unikać zagrożeń związanych z pracą za granicami kraju. Wzmożenie aktywności profilaktycznej w ramach tego programu w okresie przedwakacyjnym jest uzasadnione zwiększoną liczną wyjazdów za granicę w celach zarobkowych, nie tylko przez młodzież ale również osoby dorosłe. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim starają się dotrzeć z programem do jak największej liczby odbiorców. Wczoraj odbyło się spotkanie w Powiatowym Urzędzie Pracy z osobami bezrobotnymi. Pracownice zajmujący się prewencją kryminalną przekazywały słuchaczom treści związane z tematyką handlu ludźmi oraz jak uniknąć zagrożeń z tym związanych. Uczestniczący w spotkaniu bielszczanie dowiedzieli się na co powinni zwrócić uwagę zanim zdecydują się wyjechać do pracy za granicę, mieli też okazję poszerzyć wiadomości otrzymując ulotki profilaktyczne. W spotkaniu udział wzięli też przedstawiciele Straży Granicznej z Dubicz Cerkiewnych. Funkcjonariusze przekazali słuchaczom informacje dotyczące zasad legalnego przekraczania granicy państwa oraz cenne uwagi, jak uniknąć zagrożeń związanych ze zjawiskiem handlu ludźmi.

 

Pamiętaj, że zanim wyjedziesz za granicę przede wszystkim warto:

- sprawdzić, czy praca jest legalna, czy pracodawca istnieje i czy pośrednik jest godny zaufania

– sprawdzić jakie są możliwości uzyskania pomocy na miejscu, czy działają konsulaty lub inne polskie placówki

– zastanowić się, czy mają tam znajomych, daleką rodzinę. Zebrać adresy, uprzedzić przed wyjazdem, że jadą do ich kraju.

– podać bliskim dane kontaktowe osób, z którymi wyjeżdżają i będą pracować, dane pracodawcy oraz adres, pod którym będą przebywać.

– bezpośrednio po przybyciu na miejsce skontaktować się z bliskimi i przekazać im informacje o swojej sytuacji. Zawsze informować ich o zmianie pracy lub miejsca zamieszkania.

– umówić się, jak często będą się z nimi kontaktować. Ustalić hasło, którym posłużą się w sytuacji zagrożenia.

– zabrać z sobą adresy, numery telefonów i e-maile: do rodziny i bliskich, ambasady, konsulatu RP oraz innych instytucji pomocowych, działających w kraju, do którego się wybierają.

– zabrać z sobą telefon komórkowy i zdjętym simlockiem, aby móc używać miejscowej karty.

– wydrukować mapę miasta lub regionu, do którego się wybierają, zabrać słownik i rozmówki.

– przygotować odpowiednią sumę pieniędzy na powrót do domu lub przetrwanie w czasie poszukiwania innej pracy, gdyby okazało się, że trafili do nieodpowiedniego miejsca.