Spotkanie policjantów z gronem pedagogicznym - Aktualności - KPP Bielsk Podlaski

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie policjantów z gronem pedagogicznym

Data publikacji 18.03.2016

Policjanci przeprowadzili kolejne konsultacje społeczne, dotyczące tworzenia „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Tym razem rozmawiano z przedstawicielami placówek oświatowych na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Wczoraj w budynku Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim przeprowadzone zostało spotkanie przedstawicieli Policji z dyrektorami i pedagogami placówek oświatowych na terenie powiatu bielskiego. Spotkanie odbyło się w ramach konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Mapy zagrożeń i bezpieczeństwa publicznego”. Na rozpoczęcie dyskusji zebrani zapoznani zostali z założeniami projektu oraz stanem bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu bielskiego. Słuchaczom przedstawiono również konieczność szerokiej współpracy w tym zakresie oraz przy tworzeniu mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Po zakończeniu prezentacji rozpoczął się panel dyskusyjny, podczas którego zgromadzeni przekazywali swoje spostrzeżenia. Wszystkie zgłoszone sprawy zostały odnotowane i posłużą między innymi do dyslokacji patroli policyjnych. Kolejnym punktem spotkania było omówienie zasad postępowania w placówkach oświatowych w sytuacji zagrożenia. Szkolenie z tego zakresu przeprowadził przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, który w bardzo interesujący sposób zaprezentował zebranym dyrektorom szkół i pedagogom zasady i algorytm postępowania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa na terenie placówek oświatowych.

W ciągu najbliższych tygodni, w powiecie bielskim nadal odbywać się będą konsultacje społeczne, na które bielscy policjanci serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu.